ANUNȚ Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 22.06.2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 14.06.2017.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2017;

3. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Vehicul cu șenile/roți tip UTV cu capacitate de trecere mărită”, aflat în proprietatea județului Ialomița;

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare;

5. proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din cadrul fostului ”Centrul de plasament nr. 5 Slobozia” din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, fază SF şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii: „Depozit pentru deşeuri rezultate din activităţi medicale” la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia ;

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.34/22.09.2016, cu modificările ulterioare;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe traseul drumurilor județene DJ 101, DJ 302 și DJ402 prin consiliile locale, în vederea promovării și implementării în comun a proiectului ” Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700 – Km 61+740) limita Județ – Călărași – Sinești (DN2)” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ,,Modernizarea drumurilor județene DJ 302(km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (km 52 +100-km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți-Târg –limita județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km59+700) Dridu-Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740) limita Județ-Călărași-Sinești(DN2)”și a cheltuielilor legate de proiect;

10. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu statut de observator, în Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia;

11. proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico – militare a judeţului Ialomiţa”.

III. Diverse

Administratie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>