Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 29.09.2017, ora 12,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 24.08.2017.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2017;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Ialomița și Ministerul Turismului;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire școală și clădire Sală de Sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu) Slobozia”;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire școală și clădire Sală de Sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu) Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect;

11. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia, județul Ialomița și cantina aferentă”;

12. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 123/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor județeni în decursul mandatului 2016-2020;

14. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în vederea actualizării acestuia;

15. proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa;

16. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2017 – 2018;

17. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Ialomița pentru anul școlar 2017 – 2018;

18. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2017 – 2018.

III. Diverse

Administratie, Stiri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>