Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 23.11.2017, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 26.10.2017.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu ” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2017;
7. proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Primire în Regim de Urgență a Copilului în Vârstă de 0-3 ani Slobozia în Centrul de Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilități cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia;
8. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
9. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 110/27.06.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)” și a cheltuielilor legate de proiect;

10. proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia – Valea Ciorii – DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare drum județean DJ 203F (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia – Valea Ciorii – DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
12. proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Sudiți-Țăndărei-Slobozia-Ivănești;
14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările ulterioare;
15. proiect de hotărâre privind conferirea plachetei „Consiliul Judeţean Ialomiţa 25 de ani” şi a broşurii „25 de ani de administraţie publică judeţeană”;
16. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, cu modificările ulterioare.

Administratie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>