Anunț nr.1 GAL Danubius Ialomița-Brăila

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT

MĂSURA : M2/1A
„Crearea de grupuri operaționale în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila” – Sesiunea 2018

 Data lansării apelului de selecție – 09.02.2018;
 Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M2/1A „Crearea de grupuri operationale in teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”.
Categoriile de beneficiari eligibili:
 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile ulterioare);
 Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)
 Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 246/2005);
 Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare)
 Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;
 Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor proiectului.
Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 200.000 de euro;
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 de euro;
 Data limită de depunere a proiectelor – 16.03.2018;
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele vor putea fi depuse la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila situat în Oraş Ţăndărei, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa, în intervalul orar 14:00 – 20:00 în zilele de Luni şi Miercuri şi între orele 08:00 – 14:00 în zilele de Marţi şi Vineri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M2/1A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M2/1A, disponibil pe site-ul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila www.igal.ro .

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului apel de selecție în formă fizică, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila din Oraşul Ţăndărei, Județ Ialomița, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

Date de contact:
Mail: office@igal.ro sau galdanubius@yahoo.com;
Site: www.igal.ro;
Telefon: 0752.449.463 – Președinte si Reprezentant Legal – Dumitrescu Raluca Giorgiana.
 Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M2/1A, ne puteți vizita la sediul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila din Orasul Tandarei, Judet Ialomita, Sos. Bucuresti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>