Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 26.03.2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 19.02.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/26.02.2018 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenții pentru finanţarea unităţilor de asistență medico-socială, pe anul 2018 şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

5. proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

6. proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu completările ulterioare;

7. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății;

8. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, cu modificările ulterioare;

9. proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului din drumul județean DJ 201 cuprins între Km 71+338 – Km 73+146, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;

12. proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă, categoria de folosință arabil, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Vlădeni și Alexeni ;

13. proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Gura Ialomiței;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2017 – 2018 ;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Fetești în vederea realizării în comun a Concursului Regional Interdisciplinar (limba română și matematică) ”Magia numerelor și a literelor”, ediția a X-a.

Administratie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>