Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 26.04.2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 16.04.2018

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Păcureanu Viorel – Iulian;

2. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Judeţean Ialomiţa;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2018;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2018;

9. proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare dintre Județul Ialomița din România și Raionul Nisporeni din Republica Moldova;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. Diana Trans S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia-Vlădeni(Orezărie);

12. privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Orașul Țăndărei pentru realizarea proiectului de interes public județean ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B” din cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei.

Administratie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>