Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 30.05.2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 11.05.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Balov Aurel – Alexandru;

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2017;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului
de investiții „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului
de investiții „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

8. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Național de Folclor ”Ion Albeșteanu”;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Internațional de Folclor ”Floare de pe Bărăgan”;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii Cărții funciare nr. 21643 a terenului agricol situat pe raza comunei Giurgeni, aflat în domeniul privat al județului Ialomița;

12. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în proprietatea publică a judeţul Ialomiţa;

13. proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico – militare a judeţului Ialomiţa”la nivelul anului 2018.

Administratie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>