Asociația GAL Danubius Ialomița-Brăila – Apel de selecție simplificat Măsura M1/1B

ASOCIAȚIA GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT
MĂSURA
M1/1B

„Crearea de noi forme asociative în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”

Sesiunea 1/2018

* Data lansării apelului de selecție – 29.06.2018;
* Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M1/1B „Crearea de noi forme asociative în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”.
Categoriile de beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili pentru Măsura M1/1B sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură.
• Fermieri;
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizații neguvernamentale;
• Consilii locale;
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.
Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice (autorizate să efectueze activitățile pe care le desfășoară în proiect), cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).
Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă indicativă):
 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile ulterioare);
 Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)
 Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 246/2005);
 Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare)
 Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;
Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor proiectului.
Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 300.000 de euro;
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 de euro;
* Data limită de depunere a proiectelor – 03.08.2018;
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele vor putea fi depuse la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa Brăila situat în Oraş Ţăndărei, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa, în intervalul orar 14:00 – 20:00 în zilele de Luni şi Miercuri şi între orele 08:00 – 14:00 în ziua de Marţi şi Vineri intre orele 08:00-17:00. 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M1/1B sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M1/1B, disponibil pe site-ul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila www.igal.ro .
Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului apel de selecție în formă fizică, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila din Oraşul Ţăndărei, Județ Ialomița, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.
Date de contact:
Mail: office@igal.ro sau galdanubius@yahoo.com;
Site: www.igal.ro;
Telefon: 0752.449.463 – Președinte si Reprezentant Legal – Dumitrescu Raluca Giorgiana.
* Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M1/1B, ne puteți vizita la sediul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila din Orasul Tandarei, Judet Ialomita, Sos. Bucuresti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

Uncategorized