Asociația GAL Danubius Ialomița-Brăila – Apel de selecție simplificat – Măsura M5/6A

ASOCIAȚIA GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT

MĂSURA
M5/6A

„Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”

Sesiunea 2/2018

* Data lansării apelului de selecție – 29.06.2018;
* Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M5/6A „Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila”.
Categoriile de beneficiari eligibili:
 Persoană fizică autorizată ‐înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările șicompletările ulterioare;
 Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
 Societate în nume colectiv – SNC ‐ înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cumodificările și completările ulterioare;
 Societate în comandită simplă – SCS ‐ înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate pe acţiuni – SA ‐ înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
 Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 Cooperativă agricolă de grad 13 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 40.000 de euro;
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 de euro;
* Data limită de depunere a proiectelor – 13.07.2018;
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele vor putea fi depuse la sediul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila situat în Oras Tandarei, Sos. Bucuresti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomita, in intervalul orar 14:00 – 20:00 in zilele de Luni si Miercuri si intre orele 08:00 – 14:00 in zilele de Marti si Vineri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M5/6A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M5/6A, disponibil pe site-ul Asociației GAL Danubius Ialomița-Brăila www.igal.ro .

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului apel de selecție în formă fizică, ne puteți vizita la sediul Asociatie GAL Danubius Ialomita-Braila din Orasul Tandarei, Judet Ialomita, Sos. Bucuresti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.
Date de contact:
Mail: office@igal.ro sau galdanubius@yahoo.com;
Site: www.igal.ro;
Telefon: 0752.449.463 – Președinte si Reprezentant Legal – Dumitrescu Raluca Giorgiana.
* Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M5/6A, ne puteți vizita la sediul Asociatiei GAL Danubius Ialomita-Braila din Orasul Tandarei, Judet Ialomita, Sos. Bucuresti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

Uncategorized