Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 25.07.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 30.05.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2018;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului
de investiții ”Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere din județ”;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului
de investiții “Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere din județ” ;

5. proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2017-2018”;

6. proiect de hotărâre privind finanţarea organizării în comun a unei tabere la Tabăra Pavilioane Amara, județul Ialomița din România pentru un grup de 50 de elevi şi 5 cadre didactice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova și 20 de elevi și 15 cadre didactice din județul Ialomița din România în perioada 6 – 10 august 2018;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unităților administrativ – teritoriale Județul Ialomița și Comuna Armășești pentru realizarea lucrărilor de reparații la clădirea Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;

9. proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Gura Ialomiței;

10. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în proprietatea publică a judeţul Ialomiţa;

11. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.52 din 26.04.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa.

Administratie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>