Anunț angajare Consiliul Județean Ialomița

Consiliul Județean Ialomița va iniția în perioada următoare procedurile legale în vederea ocupării posturilor vacante sau, după caz, temporar vacante, din cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice.
Posturile disponibile din statul de funcții specifice acestei direcții de specialitate sunt de consilier, pe diferite trepte profesionale, care pot fi ocupate de persoane cu studii superioare de specialitate.
Domeniile de interes sunt:
- infrastructură rutieră (2 posturi);
- investiții publice (4 posturi);
- monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice (1 post).
Adresăm invitația tuturor celor interesați să urmeze o carieră în funcţia publică să aplice pentru participarea la concursurile ce se vor desfășura, în condițiile legii.
Asigurăm solicitanții de disponibilitatea instituției privind oferirea informațiilor suplimentare și a îndrumărilor necesare cu privire la respectarea procedurilor și de preocuparea Consiliului Județean Ialomița de a respecta cu strictețe principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei funcţionarului public: competenţa, competiţia, egalitatea de şanse, profesionalismul, motivarea și transparenţa.
Informațiile considerate relevante pentru aplicant pot fi obținute la adresa de e-mail cji@cicnet.ro sau la tel/fax 0243230200 int.234.

Administratie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>