Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 05.09.2018, ora 10,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 25.07.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru realizarea proiectului ”Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență” și a cheltuielilor legate de proiect;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru realizarea proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect;
3. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson ( str. Țăndărei ) din drumul județean DJ 212_ DN 21 – Chiscani-Mihai Bravu – Mihail Kogălniceanu – Fetești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești.;

Administratie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>