Festivalul-concurs de tradiție culinară ialomițeană “LA CASA TUDORII” – ediția a VIII-a – 14 octombrie 2018

STRUCTURA COMPETIŢIEI

Vor exista 4 secţiuni de concurs:

1. Mâncăruri calde; 2. Preparate culinare reci (antreuri)
3. Preparate de patiserie; 4. Preparate conservate şi semiconservate;

Ÿ Concursul se va desfășura pe două categorii de participanți:

– elevi
– adulți

DERULAREA COMPETIŢIEI

Etapa I. 12 septembrie -lansarea festivalului concurs

Etapa II. 12 septembrie – 11 octombrie 2018:

– Înscrierea la concurs, se face pe baza fişei de înscriere pentru fiecare reţetă;
-Formularul de înscriere se transmite prin e-mail sau fax organizatorilor până la data limită de 11 octombrie 2018;
– Înscrierile se pot face prin transmiterea fişelor de concurs: a) la adresa de mail: cji@cicnet.ro ; mjialomita@yahoo.com

b) prin fax la numerele: – 0243 230 250 Consiliul Judeţean Ialomiţa;
– 0243 230 054 Muzeul Judeţean Ialomiţa.
– Formularele de înscriere se vor înregistra la registratura Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un registru special al festivalului-concurs, în ordinea înscrierii;
– Formularele pentru înscriere la concurs se găsesc pe www.cicnet.ro/ştiri, www.mjialomiţa.ro, la bibliotecile din teritoriu şi la primăriile locale.
– Evaluarea conformităţii reţetelor înscrise în concurs va urmări respectarea condiţiilor de participare la concurs;
– Evaluarea se face de o comisie formată din reprezentanţi ai organizatorilor;
– Comisia va întocmi o listă a reţetelor rămase în concurs, care va fi făcută publică pe site-ul www.cicnet.ro al Consiliului Judeţean Ialomiţa și mjialomita@yahoo.com al Muzeului Judeţean Ialomiţa şi va fi afişată la sediile organizatorilor şi co-organizatorilor, în data de 12 octombrie 2018.

Etapa a II-a. 14 octombrie 2018

Desfăşurarea concursului şi a festivalului
– Participanţii vor fi repartizaţi în standurile de expunere a preparatelor, cel mai târziu în data de 14 octombrie 2018, ora 9.00;
– Se va proceda la amenajarea standurilor de către participanţii la concurs, respectându-se regulile stabilite prin regulament, cele igienico-sanitare, de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor;

– În data de 14 octombrie 2018, ora 11,00, Comisia de evaluare va începe operaţiunile de jurizare, în ordinea standurilor şi pe secţiunile de concurs.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
FESTIVALULUI – CONCURS DE TRADIŢIE CULINARĂ IALOMIŢEANĂ
„LA CASA TUDORII”

Ediţia a VIII-a – 14 0CTOMBRIE 2018

Festivalul-concurs de tradiție culinară ,,LA CASA TUDORII”, ediția a VIII-a, se desfășoară la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialomița.

Acest eveniment este organizat de Consiliul Județean Ialomița și Muzeul Județean Ialomița, în parteneriat cu alte instituții județene de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, autorități ale administrației publice locale și diferite entități ale societății civile din județul Ialomița. Scopul acestui festival-concurs este de a promova valorile ialomițene în toate formele lor de manifestare (tradiție culinară, port și dans popular).
DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

14 octombrie 2018, Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală ORAȘUL DE FLOCI, comuna GIURGENI, judeţul IALOMIŢA;

PROGRAMUL GENERAL AL FESTIVALULUI – CONCURS

cuprinde următoarele etape:
I. 12 septembrie -lansarea festivalului concurs prin postarea pe site-urile: www.cicnet.ro
www.mjialomița.ro
II. 12 septembrie – 11 octombrie 2018:
Înscriere la concurs, pe baza fişei de înscriere;
Evaluarea reţetelor înscrise în concurs;
III. 14 octombrie 2018:
Desfăşurarea concursului şi a activităţilor conexe festivalului.
CINE POATE PARTICIPA?
– Toţi cetăţenii care, fără a fi profesionişti în domeniu, arată pasiune şi dragoste pentru specificul gastronomic ialomiţean şi care vor să împărtăşească experienţa lor şi să pună în valoare tradiţia culinară.
Participanţii înscrişi la concurs trebuie să se conformeze următoarelor reguli:
– să completeze pentru fiecare reţetă propusă un formular de înscriere şi să îl transmită prin e-mail sau fax organizatorilor până la data de 11 octombrie 2018;

– nu există limită de vârstă, ocupaţie, pregătire profesională, sex sau etnie, singura condiţie este ca preparatele să se încadreze în specificul ialomiţean;
– se participă individual sau în echipe, iar numărul de reţete cu care participă o persoană/echipă este nelimitat;
– participarea la concurs se face cu produse gata pregătite, pentru fiecare preparat trebuie să fie afişată denumirea acestuia;
– organizatorii pun la dispoziţia concurenţilor standurile (masă, scaun, sac de gunoi);
– concurenţii trebuie să asigure mijloacele de etalare, ambientarea standului, să respecte condiţiile de calitate ale produselor şi de protecţie a consumatorului, să aibă o ţinută de protecţie adecvată concursului;

– vor fi ELIMINATE din concurs REŢETELE CARE NU RESPECTĂ CONDIŢIILE CONCURSULUI;
– organizatorii nu decontează participanţilor cheltuielile cu prepararea mâncărurilor şi cu transportul la festival.
– rețetele înscrise în concurs de către participanți devin, din momentul înscrierii, propietatea organizatorului.

JURIZAREA

Jurizarea va fi efectuată de o Comisie de evaluare, formată din 7 reprezentanţi ai organizatorilor şi specialişti din domeniu.

Câștigătorii edițiilor anterioare nu mai pot fi premiați pentru aceeasi rețetă. Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal cu rezultatele concursului, pentru

fiecare secţiune de concurs.

Premierea se va face în ordinea punctajului pentru fiecare secţiune.

După jurizare, concurenţii pot vinde produsele realizate sau le pot oferi vizitatorilor pentru degustare, de calitatea acestora răspund exclusiv concurenţii.

CRITERII DE EVALUARE

– Aprecierea mâncărurilor din punct de vedere vizual şi olfactiv (prezentare apetisantă, aranjare curată, ordonată, aprecierea mirosului) – 0 – 30 puncte;
– Aprecierea mâncărurilor din punct de vedere gustativ – 0 – 30 puncte;
– Aprecierea reţetei preparatului ca fiind specific spaţiului ialomiţean (se va analiza prezenţa ingredientelor caracteristice zonei) – 0 – 30 puncte;

– 10 puncte din oficiu;
– Punctajul maxim al preparatului 100 puncte;

PREMIILE CONCURSULUI

Pentru fiecare categorie de participanți, elevi și adulți, se vor acorda următoarele premii:

Locul I – 750 lei, Cupă şi Diplomă onorifică „Mare Maestru culinar“

(denumirea secţiunii la care este acordat premiul)
Locul II – 600 lei, Cupă şi Diplomă onorifică „Maestru culinar“
(denumirea secţiunii la care este acordat premiul)
Locul III – 450 lei, Cupă şi Diplomă onorifică „ Maestru bucătar“
(denumirea secţiunii la care este acordat premiul)

• Diplomă de onoare pentru formaţiile artistice prezente în festival

• Diplomă de onoare pentru instituţiile participante

• Diplomă de participare pentru echipajele nepremiate.

Plata premiilor se face din bugetul Muzeului Judeţean Ialomiţa alocat evenimentului, pe bază de ştat de plată, cu prezentarea unei copii de pe actul de identitate al persoanei/reprezentantului echipajului premiate.

De asemenea, fondul de premiere poate fi completat din surse atrase (donații, sponsorizări, etc.) cu menținerea destinației specificate de sponsor.

Administratie, Cultura, Economic

Leave a Reply

Your email address will not be published.