Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 16.10.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 27.09.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I), revizuită, și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”;

5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H – Cocora-limită judeţ Buzău” şi a cheltuielilor legate de proiect;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie (D.A.L.I.), revizuită, şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” și a cheltuielilor legate de proiect.

Administratie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>