Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 31.10.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 16.10.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2018;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018;

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” și a cheltuielilor legate de proiect;

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci” și a cheltuielilor legate de proiect;

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 148/29.09.2017 privind aprobarea realizării proiectului „ Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect;

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 162/29.09.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa” și a cheltuielilor legate de proiect;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2018 – 2019;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa;

10. proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița asupra unui spațiu situat în imobilul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, proprietatea publică a județului Ialomița;

11. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Anunturi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>