APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT MĂSURA M4/2B „Agricultura Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT

MĂSURA
M4/2B

„Agricultura Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”

Sesiunea 1/2018

Data lansării apelului de selecție – 07.11.2018;
Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M4/2B „Agricultura Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”.
Categoriile de beneficiari eligibili:
– tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 (1) n din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
*Art. 2(1) n – „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.
– persoană juridică cu mai mulți acționari, unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.
Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 400.000 de euro;
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 de euro;
Data limită de depunere a proiectelor – 12.12.2018, ora 20.00;
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în orașul Țăndărei, bloc PP, SC C1, AP. 6, ETAJ 1, Județul Ialomița.
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M4/2B sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M4/2B, disponibil pe www.igal.ro .
Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului ghid în forma fizică, ne puteți vizita la sediul GAL situat în orașul Țăndărei, Șoseaua București, bl PP, sc C1, ap. 6, etaj 1, județul Ialomița.
Date de contact:
Mail: office@igal.ro ;
Site: www.igal.ro ;
Telefon: 0752.449.463 – Președinte – Dumitrescu Raluca Giorgiana.
Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M4/2B, ne puteți vizita la sediul GAL situat în orașul Țăndărei, Șoseaua București, bl PP, sc C1, ap. 6, etaj 1, județul Ialomița.

Anunturi

Leave a Reply

Your email address will not be published.