APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT-MĂSURA M8/6B – ”Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA”

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT

MĂSURA M8/6B

”Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA”

Sesiunea 1/2018

Data lansării apelului de selecție 13.11.2018
Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M8/6B ”Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA”

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:
- UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- Unități de cult, Organizații Non-Guvernamentale, etc.;
- Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entități relevante pentru teritoriu;
- Autorități publice și entități private care gestionează obiective de interes cultural sau care au ca obiect de activitate activități culturale relevante pentru teritoriu.

Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia (poate fi și Administratorul public pentru Comune și Asociații de Dezvoltare Intercomunitare, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pana
la 100% astfel:
- pentru operatiunile generatoare de venit: pana la 90%;
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%;
- pentru operatiunile negeneratoare de venit: pana la 100%.

Valoarea ajutorului public (european si national) pentru un proiect poate fi cuprinsa intre
5.000 si 150.000 de euro (suma nerambursabila).

Se aplica aplica regulile de ajutor de minimis in vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.

Data limită de depunere a proiectelor 19.02.2019
Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița, în intervalul orar postat pe site-ul GAL: www.igal.ro;
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M8/6B sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M8/6B, disponibil pe www.igal.ro.
Pentru orice alte informații, ne puteți vizita la sediul GAL situat în Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița.
Date de contact:
Mail: office@igal.ro;
Site: www.igal.ro;
Telefon: 0752.449.463 – Președinte – Dumitrescu Raluca Giorgiana.
Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M7/6B, ne puteți vizita la sediul GAL situat în Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița.

Anunturi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>