Anunț convocare Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28.11.2018, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 20.11.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor evenimente pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri;

5. proiect de hotărâre privind arendarea unui teren cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.925/1/04.04.2017;

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, la realizarea proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, COD SMIS 127169, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Național de Creație Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”, ediția a X-a;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XI-a – 25 mai 2019;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. CIRIL COM S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Măcrişului – Gârbovi – Urziceni.

Administratie, Anunturi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>