Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 19.12.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.11.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 497 din 10.12.2018 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenții pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap, validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 500 din 12.12.2018 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa,la trimestrul IV (preliminat), anul 2018;

4. proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019;

5. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr.1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.211/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018, cu modificările şi completările ulterioare;

6. proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)obţinută de pe pajişte, pentru anul 2019;

7. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2019;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2019;

9. proiect de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 925/1 din 04.04.2017.

Anunturi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>