Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în ședință extraordinară în data de 18.06.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din data de 30.05.2019.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă proiectului ”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă proiectului ”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019” ;
6. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomița și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului „EUROBUNICII – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale”, Cod SMIS 127443, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Administratie, Anunturi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>