Anunț Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în ședință ordinară în data de 28.06.2019, ora 11,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 18.06.2019.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2019;

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017 privind reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa;

5. proiect de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30.06.2019;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”;

7. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;

8. proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 227,63 ha cu destinația agricolă – categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni;

9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 58/24.04.2019 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni.

Administratie, Anunturi

Leave a Reply

Your email address will not be published.