Anunț CAS Ialomița – Serviciile care NU sunt decontate din fond

INFORMAȚII PENTRU ASIGURAȚI

Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse
• serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţă medicală la locul de muncă, asistenţă medicală a sportivilor;
• unele servicii medicale de înaltă performanţă;
• unele servicii de asistenţă stomatologică;
• serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;
• corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, cu excepţia reconstrucţiei mamare prin endoprotezare în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice;
• unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport;
• serviciile medicale solicitate şi eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor;
• fertilizarea in vitro;
• asistenţa medicală la cerere;
• contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului;
contribuţia personală din preţul medicamentelor, a unor servicii medicale şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive;
• serviciile medicale solicitate de asigurat;
• unele servicii şi proceduri de reabilitare;
• cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţi medico-sociale;
• serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi al cabinetelor de medicină a muncii;
• serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;
• cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului;
• serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;
• cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
• activităţi de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică, definite prin contractul-cadru.

Anunturi, Sanatate

Leave a Reply

Your email address will not be published.