Anunț finalizare proiect “Amenajare stadion în comuna Dridu”

COMUNICAT DE PRESĂ

FINALIZAREA PROIECTULUI „AMENAJARE STADION ÎN COMUNA DRIDU, JUDEȚUL IALOMIȚA

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2021

COMUNA DRIDU anunţă finalizarea proiectului AMENAJARE STADION ÎN COMUNA DRIDU, JUDEȚUL IALOMIȚA”.

Proiect finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2021, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița fondată de Consiliul Județean Ialomița.

Proiectul este s-a derulat  în perioada 02.08.2021-03.08.2022  și are o valoare totală de 385.772,19 lei inclusiv TVA, din care autoritatea finanțatoare contribuie cu 300.000,00 lei inclusiv TVA, iar contribuția beneficiarului este de 85.772,19 lei inclusiv TVA.

Prin proiect se propune îmbunătăţirea calității vieții locuitorilor din Comuna Dridu, prin dezvoltarea comunității rurale ce va rezulta din amenajarea stadionului.

Finanțarea în cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala a cheltuielilor aferente cu modernizarea stadionului  în comuna Dridu reprezintă o oportunitate, iar implementarea proiectului în condițiile finanţării prin acest program va avea ca rezultat îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa are ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ teritoriale care o alcătuiesc și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice, precum și prin crearea unui Program de Dezvoltare Judeţeană care să funcţioneze pe principii de eficienţă și transparenţă și să asigure finanţarea obiectivelor de interes judeţean.

Programul de Dezvoltare Județeană are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor judeţului Ialomiţa, a generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi  rurale  și  urbane sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI DRIDU JUDEȚUL IALOMIȚA

Administratie, Anunturi