Anunț convocare ședință de îndată CJ Ialomița

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă pe data de 16.02.2023,  ora 10,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor  indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110 .

Ședința este publică.

Administratie, Anunturi