Anunț convocare ședință ordinară CJ Ialomița – 28.03.2024

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.03.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 18.03.2024

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2024;

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 44 din 28.02.2023 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în vederea finanțării proiectelor în cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2023;

4. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 332 din 21.12.2023 privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Fotbalul unește toți ialomițenii ”anul  V al Asociației Fotbal Club UNIREA 04 pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024;

5. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unui teren în suprafață de 585,8706 ha cu destinația agricolă – categoria de folosință arabil, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Vlădeni;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Consiliul Județean Ialomița;

 7. proiect de hotărâre pentru aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și  desemnarea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație la Societatea Drumuri și Poduri SA;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a trei olimpiade naționale și două concursuri naționale școlare.

III. Diverse

Raportul de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița pentru perioada ianuarie – decembrie 2023.

Administratie, Anunturi