Anunț convocare ședință ordinară CJ Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 25.04.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.03.2024;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocată de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 04.04.2024

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 306 din 21.12.2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 62 din 29.03.2023 privind aprobarea  organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 309 din 21.12.2023 privind aprobarea  organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 313 din 21.12.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 28.03.2024 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a trei olimpiade naționale și două concursuri naționale școlare;

6. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului Reabilitare zona lansare ambarcațiuni din proximitatea punctului de acostare (ponton) din Comuna Stelnica, județul Ialomița”;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa  în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XIV-a – 25 mai 2024;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2024;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2024;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  ”Reamenajare incintă Muzeul Județean Ialomița”;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Reamenajare incintă Muzeul Județean Ialomița”;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului și a cofinanțării cheltuielilor legate de proiectul ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale – etapa II”;

14. proiect de hotărâre aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, pentru proiectul  ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu”  Slobozia” – Cod SMIS 140307;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

16. proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ 201 (Mărculești); intersecție cu DN 2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN 21, DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești) – intersecție cu DJ 212, DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN 2A (Țăndărei) ”;

17. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa  nr. 250/23.12.2021 privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița, cu modificările ulterioare;

18. proiect de hotărâre pentru aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție pentru desemnarea a trei membri în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA;

19. proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului privind implementarea art. 29 din REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 în contextul Strategiei Integrate de Dezvoltare Teritorială Sud-Muntenia 2021 – 2027;

20. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unor bunuri imobile, terenuri în suprafață totală de 1.183 mp, aflate în domeniul public al acestuia, în domeniul public al Județului Ialomița;

21. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 193 din 28.09.2022 privind stabilirea componenței Comisiei Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Ialomița;

22. proiect de hotărâre privind inițierea, la nivelul județului Ialomița, a Planurilor de dezinstituționalizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități, subordonate Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița.

Administratie, Anunturi