Anunț convocare ședință extraordinară CJ Ialomița – 18.03. 2024

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 18.03.2024, ora 10,00, având pe ordinea de zi următoarele:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.02.2024.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024;

2. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unui bun mobil ”aparat radiologic portabil”, aflat în proprietatea județului Ialomița;

3. proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița.

Administratie, Anunturi