Anunț convocare ședință de îndată – CJ Ialomița

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 04.04.2024, ora 12.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;

Administratie, Anunturi